Mette Frederiksen høns

Chokeret statsminister: Sagen tages op i Folketinget

Af: Nils Svalebøg

Mette Frederiksen går ind i hønsesagen

En undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at de moderne produktionshøns, efterhånden er så pressede, foravlede og skrøbelige at 85% af dem brækker brystbenet fordi æggene er for mange og for store. Et faktum der strider mod dyrevelfærdsloven.

Brystbensbrud er stadig et stort problem

Veganerpartiet og Torsten Gejl fra Alternativet stillede tirsdag d. 7/12 statsministeren dette spørgsmål i folketingets spørgetime:

– Hvad tænker statsministeren vi skal gøre med en produktion, der tilsyneladende ikke kan leve op til lovens formål om, at dyr skal beskyttes mod smerte og lidelse?

Statsministeren optaget af dyrevelfærd

Statsminister Mette Frederiksen indledte med at fortælle, at hun er utrolig optaget af dyrevelfærd og svarrede på spørgsmålet:

– Jeg vil sørge for, at fødevareministeren tager det op med det samme. Hvis det er rigtigt, at disse tal gør sig gældende, så bør vi have en diskussion af det i Folketinget.

Om 20 år er problemet måske løst

Torsten Gejl fra Alternativet orienterede statsministeren om, at sagen allerede havde været fremme i 2016, men at det ikke havde ført til noget nævneværdigt tiltag:

– Ægbranchen mener selv at det vil tage op til 20 år at avle nye og mere robuste hønseracer. Mener statsministeren, at der skal gå 20 år mere – eller skal vi politikere træde ind og sikre at hønsene skånes i deres smertefulde skæbne, spurgte Torsten Gejl.

Dyr der produceres i Danmark skal have ordentlige vilkår

Statsministeren gentog herefter at fødevareministeren skal tage sig af sagen, og at sagen vil blive taget op i Folketinget. Hun sagde afslutningsvis:

– Selvfølgelig bør dyr der produceres i Danmark have ordentlige vilkår. Det burde jo egentlig sige sig selv!

Fødevareministeren kender sagen

Fødevareminister Rasmus Prehn, har allerede haft kendskab til sagen et stykke tid. Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti spurgte d. 26 november fødevareministeren, om landbrug- og fødevarebranchen gør noget i den forbindelse. Hun har netop modtaget dette svar:

– Jeg er allerede i dialog med branchen, hvor jeg har drøftet problematikken omkring brystbensfrakturer med flere organisationer og repræsentanter fra fjerkræsbranchen. 

Lovovertrædelse

Hvor længe politikerne vil tillade at dyrevelfærdsloven overtrædes kontinuerligt og uden konsekvens står altså foreløbig hen i det uvisse – og er nu overladt statsministeren?

De smukke, gamle danske landhøns, lægger færre og mindre æg end moderne industrihøns. – Til gengæld lider de ingen nød. Her er ingen brækkede brystben eller andre menneskeskabte pinsler.