Naturgenopretning på Oregaard

Et naturgenopretningsprojekt på Oregaard har braget en rørlagt bæk frem i lyset
Et naturgenopretningsprojekt på Oregaard har bragt en rørlagt bæk frem i lyset.

På Oregaard ønsker vi at bevare landbruget og de gamle husdyrracer i den oprindelige natur og i det oprindelige landbrugslandskab.

Syd for Oregaard er et gammelt overdrev reetableret og en rørlagt bæk er kommet frem i lyset. Projektet blev gennemført for EU midler i 2019 af seniorkonsulent, Henrik Mørup-Pedersen fra Rambøll i samarbejde med Nordfyns Kommune.

Et overdrev med gamle husdyrracer.
Et guldaldermaleri der forestiller et overdrev med forskellige, gamle husdyrracer.