Den Brune Bi

Den Brune Bi er et gammelt, dansk husdyr.
Den Brune Bi er et gammelt, dansk husdyr.

Den Brune Bi har været i Danmark i 10 000 år.
Siden oldtiden har Den Brune Bi været et husdyr, der har bragt mad på bordet.

I dag er bien stærkt truet af det intensive landbrug og brugen af sprøjtemidler. Kun på øen Læsø findes stadig en bestand af rene, stambogsførte bier.

Den Brune Bi er et stykke levende kulturarv, som Danmark ifølge Rio Konventionen og Interlaken Deklarationen er forpligtet til at bevare.

Folketinget vedtog i 1993, at livsbetingelserne for den Brune Bi på Læsø skulle sikres, og den Brune Bi har siden været på Finansloven.