Hvidhovedet Marskfår

Hvidhovedet Marskfår i en oversvømmet marsk omkring 1910
Får i en oversvømmet marsk omkring 1910

De oprindelige danske får havde korte hale, men i 1600-tallet blev de krydset med europæiske får med lange haler.

Marskfårene fra den sønderjyske marsk stammer fra kystområderne ved Vesterhavet, men er en race udviklet fra frisiske Landracefår.

De frisiske øer ligger i Vadehavet ud for Holland og Tyskland.

Hvidhovedet Marskfår er robust, nøjsomt og tilpasset de barske og forblæste marskområder ved Vesterhavet.

Udseende

Hvidhovedet Marskfår er stort og hvidfarvet. Gennemsnitsvægten ligger på 75-85 kilo for hunfårenes vedkommende, mens hanfår, væddere, kan veje op til 85-110 kilo. Gennemsnitshøjden er 75-85 centimeter.

Hvidhovedet Marskfår har en kraftig uld, der er lang og grov. Et får kan give over fem kilo uld. En uld der er specielt egnet til for eksempel fremstilling af tæpper.

Kødegenskaberne er gode. Lammen tager hurtigt på. I en alder af 211 dage ligger slagtevægten i gennemsnit på 20,5 kilo.