Sortbroget Dansk Malkerace

Sortbroget Dansk Malkerace
Sortbroget Dansk Malkerace

Sortbroget Dansk Malkerace, SDM, opstod, da Jysk Kvæg blev krydset med Hollandsk Kvæg i midten af 1900-tallet. Formålet var at kombinere en god mælkeydelse og en god kødkvalitet.

Holstein-Friesian

Fra midten af 1960’erne er der i et stort omfang benyttet sæd fra tyre af den sortbrogede Holstein-Frisian-race fra USA og Canada.

Hvad angår generne idag, er det sortbrogede kvæg i danske malkebesætninger omtrent 100% af Holstein Friesian oprindelse. Holstein Friesian stammer i øvrigt fra det sortbrogede hollandske kvæg.

Sortbroget Dansk Malkerace anno 1965

Enkelte besætninger er dog fastholdt som Sortbroget Dansk Malkerace uden gener fra Holstein-Friesian. Disse dyr kaldes Sortbroget Dansk Malkerace anno 1965 og indgår i bevaringsarbejdet omkring de gamle, danske husdyrracer.

Udseende

Kvæget er sortbroget og bærer horn. Gennemsnitshøjden på en ko er 133 cm og vægten omkring 600 kg. Mens en tyr har en gennemsnitshøjde på 145 cm og vejer kan veje 1050 kg.

Der er i 2020 registreret 93 stykker tilskudsberettiget kvæg af typen Sortbroget Dansk Malkerace anno 1965.