Vidensbase

På Oregaard er vi åbne overfor forskning i og omkring de gamle husdyrracer og deres specielle gener og egenskabers brug i landbrugsproduktionen. I denne videnbase du læse om dyrenes mulige anvendelse i en miljø-, klimavenlig og økologisk produktion.

Læs rapporten: Husdyr og dyrkede planters genetiske ressourcer

Gamle danske kvægracer er velegnede som kødkvæg på ekstensive arealer, hvor foder og forhold får økonomien til at hænge sammen. Og så har kvæget et godt kød, siger gårdejer Flemming Brask, der holder Rød Dansk Malkekvæg ved Karup Å.