Frederiksborghesten

Frederiksborghest, Dragstrup, 1910-1920.

Ældste stambogsførte hest

I hele verden er den hesterace hvis slægtshistorie kan føres længst tilbage, gennem stambøger, Frederiksborghesten.

Allerede i 1500-tallet fandtes der et kongeligt stutteri på Frederiksborg, der dengang hed Hillerødsholm. Her samlede den hesteinteresserede Kong Christian d. 4. heste fra forskellige europæiske, kongelige stutterier. Mange af hestene var spanske.

Ideen var at avle lette heste til ridning og svære heste til kørsel. Og avlen foregik på kryds og tværs.

En kongelig, hvid hest

Sidst i 1600-tallet, efter indførsel af enevælden, begyndte man at skele til den pragt, der udfoldelse sig ved det franske hof. Hestene i et forspand skulle være smukke og ligne hinanden. Stutteriet begyndte af drive renavl. Man gik efter forskellige farvekombinationer – røde, sorte, skimlede og hvide heste. Det hvide var de mest fornemme, de skulle nemlig bruge til kongens vogn.

Avlen gik godt. Hestene fra stutteriet blev kendt i hele Europa for deres skønhed, fine former og for det “kongelige” blod. De gik under navnet Danske Heste og blev taget ind i avlsarbejdet i mange europæiske stutterier.

En kongelig, hvid hest. Kroningen af Christian d. 4. i 1596.
En kongelig, hvid hest. Kroningen af Christian d. 4. i 1596.

Succesen blev for stor

Succesen kom dog til at give bagslag. Salget af de mange heste til udlandet betød, at den danske bestand af racen i 1800-tallet var blevet minimeret så meget, at der ikke længere var grundlag for en forsat succes.

Stutteriet blev nedlagt i 1871 og hestene og avlsarbejdet endte hos bønder og gårdmænd.

I 2020 var der blot 16 Frederiksborgheste tilbage, der indgik i bevaringsarbejdet og modtog dyretilskud.