Hvid Dansk Landrace / Baconsvinet

Hvid Dansk Landrace populært kaldet Baconsvinet. Engang skulle racen tælles i millioner, i 2020 var der registreret 29 dyr.
Hvid Dansk Landrace populært kaldet Baconsvinet. Engang skulle racen tælles i millioner, i 2020 var der registreret 29 dyr.

Danmarks største eksportvare

Det berømte danske baconsvin, Hvid Dansk Landrace, gjorde Danmark og dansk landbrug kendt verden over. Baconsvinet, som det også blev kaldt, var en af Danmarks væsentligste eksportvarer, og med til at skabte landbrugets og Danmarks store velstand.

Alle racer af husdyrsvin nedstammer fra vildsvinet.

I starten af det 1700-tallet var der to svineracer i Danmark, små tætbyggede Ø-svin med opretstående ører og Jyske Svin, der var mere langstrakte med hængende ører. Både Hvid Dansk Landrace og Sortbroget Landracesvin stammer fra de to racer. Hvid Dansk Landracesvin fortrinsvis fra bestanden af Jyske Svin. Kendetegnende for Hvid Dansk Landrace har da også en langstrakt krop og hængende ører.

Det gamle danske baconsvin, Hvid Dansk Landrace, er i dag Danmarks mest sjældne dyrerace.

Grisen der blev hvid

Først i 1900-tallet begyndte man at føre stamtavle over ornerne fra Hvid Dansk Landrace. De fleste dyr var hvide, men der var også plettede imellem. Disse dyr blev ikke godkendt til avl og racen blev derfor efterhånden helt hvid.

Racen blev fremavlet specielt med henblik på det engelske marked og englænderne, der kun ville have det abosolut bedste kød. Kødet fra Hvid Dansk Landrace er mørkere og mere smagfuldt en kød fra den konventionelle, moderne indkrydsede race, Dansk Landsvin.

Danmarks mest truede dyr

Det tog 100 år at udvikle racen og tilføre flæskesiderne ekstra ribben og det helt specielle danske bacon var eftertragtet overalt i verden.

I dag racen en af de mest udryddelsestruede husdyrracer i Danmark. Der var i 2020 kun 29 registrerede eksemplarer tilbage af det oprindelige Hvide Danske Baconsvin tilbage.

Baconsvin på Strøget i Ringkøbing, på vej fra grisehandleren til stationen.
Baconsvin på Strøget i Ringkøbing, på vej fra grisehandleren til stationen.