Knald eller fald for gamle, danske husdyrracer

Fra Ritzau

Onsdag d. 22. december bliver en afgørende dag for udryddelsestruede danske husdyrracers overlevelse. Folketinget tager stilling til et ændringsforslag af Finanslov 2022. Det handler om en længe tiltrængt redningspakke på 30 millioner kroner til de gamle racer, samt en radikal omstrukturering af bevaringsarbejdet.

Forslaget fremsættes af formanden for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, René Christensen, på vegne af Dansk Folkeparti. Det sker efter længere tids kaotiske tilstande på bevaringsområdet, som kulminerede med at det statslige rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer for nylig slog alarm over for fødevareminister Rasmus Prehn. Her meddelte man ham, at Bevaringsudvalget af økonomiske grunde ikke længere er i stand til at varetage dets kommissorium. Herunder, at racerne er meget langt ude, og at Danmark ikke lever op til internationale forpligtelser på det genbevarende område.

I DF´s bemærkninger til ændringsforslaget på FL 2022 nævnes: – ”Det er vigtigt, at vi i Danmark bevarer de originale danske landracer af hensyn til vores kulturelle og historiske ophav. Så vi kan sikre genpuljen af de danske landracer ikke forsvinder. På nuværende tidspunkt har vi i Danmark ikke en strategi eller handlingsplan for at sikre vores gamle landracer og planter.”

Endvidere hedder det: ”Midlerne skal anvendes til etablering af et råd, der skal være et uafhængigt ekspertorgan og sikre arbejdet, samt et tilskud til dem, der er med til at sikre bevarelsen af avlsdyr.”

Rasmus Prehn erkendte over for Bevaringsudvalget og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, at der er behov for flere penge til området. Trods dette, og trods, at Den Danske Stat for længst har ladet sig internationalt forpligte til bevaringsarbejdet, afsporede ministeren finanslovsforhandlingerne. Det skete, da han meldte ud, at det nu er op til landbrugserhvervet, og ikke staten at skaffe flere midler på bordet.

Danske Arkegårde er blandt dem, der kæmper for bevarelsen af gamle danske kulturplanter og husdyrracer. Så sent som sidste år forsøgte formanden for organisationen, Jesper Møller, at skabe positiv dialog med landbrugserhvervets, Flemming Nør-Pedersen, nu konstitueret som administrerende direktør for organisationen Landbrug & Fødevarer. I det klart afvisende svar fra ham til Jesper Møller fremgår det, at bevaringsarbejdet mange gange har været drøftet i Landbrug & Fødevarer de sidste 15 år, og som det hedder:

– ”Vort fokus ligger et andet sted; nemlig på udvikling af fremtidens husdyr og kulturplanter og fremtidens produktionssystemer, så vi kan bidrage til samfundets og vores egen meget ambitiøse klimamålsætning, bedre dyrevelfærd, lavere miljøpåvirkning osv. På den baggrund ligger det desværre ikke lige for, at vi kan medvirke til at prioritere finanslovsmidler til bevaringsarbejdet”, skriver Flemming Nør-Pedersen.

Efterfølgende er det ikke lykkedes for Bevaringsudvalgets talsmand, Holger Jessen, at afæske Flemming Nør-Pedersen et svar på fødevareministerens seneste udmelding.

Aktuelt udtaler Arkegårdenes formand:

”Fødevareminister Rasmus Prehn må gøre sig klart, at bevaringsarbejdet for gamle racer og deres uerstattelige genetiske ressourcer er og bliver Statens ansvarsopgave. En opgave, som Danmark internationalt er forpligtet på. Hvis ministeren virkelig ønsker, at det private landbrugserhverv bidrager, havde han for længst selv indkaldt til drøftelser med erhvervet og dets fonde!

Der er tale om en kaotisk situation, hvor racerne pga. statens passivitet er ved at miste deres genetiske fundament med fare for indavl og genetisk drift. Nu, hvor ministerens eget rådgivende bevaringsudvalg slår alarm, hilser vi det velkomment, at Folketinget, som landets højeste instans, tager stilling til de gamle racers skæbne. Også til forslaget om bevaringsarbejdets fremtidige organisering, som hidtil under Fødevareministeriet har været særdeles problemfyldt.”